Słupno bez budżetu, oświata bez „trzynastek”

Na poniedziałek 19 stycznia zostało zaplanowane nadzwyczajne posiedzenie rady gminy (program obrad>>>). Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji rady było wskazanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową nieprawidłowości w uchwalonych na ostatniej sesji Uchwale Budżetowej na 2015 rok i WPF (o kontrowersjach przy głosowaniu nad budżetem pisaliśmy w naszej relacji>>>). W konsekwencji RIO wezwała do usunięcia nieprawidłowości, co z kolei skutkuje koniecznością pilnego zwołania posiedzenia rady i przyjęcia prawidłowych uchwał.

Sprawa ta me jeszcze jeden wymiar. Na chwilę obecną, formalnie gmina Słupno nie posiada właściwie uchwalonego budżetu, co skutkuje np. brakiem możliwości przekazania ze środków własnych gminy pieniędzy na wypłatę trzynastej pensji dla pracowników oświaty. Wójt podkreślił wolę niezwłocznego przekazania tych środków, jednak w obecnej sytuacji prawnej nie jest to możliwe. Dodajmy, że środków na ten cel z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji można się spodziewać na początku marca.

Dariusz Kępczyński

Reklamy