Relacja z sesji cz. II

Zapowiadana przerwa w obradach, mająca umożliwić zainteresowanym radnym zapoznanie się z dokumentacją przetargową zadań, które miały uzyskać status niewygasających, poprzedzona była jeszcze głosowaniem nad czasem jej trwania. Tu znów nie obyło się bez przepychanek słownych. Ostatecznie rada stosunkiem 7 głosów za, 5 przeciw i 2 wstrzymujących się, ustaliła długość przerwy na półtorej godziny.

Niestety w tym momencie, piszący te słowa musiał, ze względu na obowiązki zawodowe, opuścić obrady na kilka godzin. Osoby zainteresowane dalszym przebiegiem debaty odsyłam w związku z tym do nagrania z sesji, które niebawem ma być zamieszczone w internecie.

W wolnych wnioskach (pomiędzy godziną dziewiętnastą a dwudziestą) toczyła się m.in. debata na temat potrzeby dopracowania zasad funkcjonowania komunikacji autobusowej w naszej gminie, ze szczególnym naciskiem na lepsze dostosowanie kursów do potrzeb mieszkańców. Radni: Rzewuski, Zalewski i Łączyński wnioskowali o przeprowadzenie bezpośrednich konsultacji z mieszkańcami wszystkich miejscowości, aby na podstawie tych opinii wypracować najlepszy model obsługi pasażerów. Wójt powrócił też do tematu włączenia ostatniej części wodociągu w Borowiczkach-Pieńkach do gminnej sieci wodociągowej. Podłączenie miało być gotowe na początek 2015 roku, ale ze względów technicznych nastąpi to później, możliwe, że dopiero na wiosnę. Zapewnił, że radny Kępczyński otrzyma stosowne wyjaśnienie w tej sprawie na piśmie. Był to już koniec obrad trzeciej sesji Rady Gminy w Słupnie.

DK

Reklamy