Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy w Słupnie

Sala obrad aktualne 2W poniedziałek 29 grudnia odbędzie się trzecie w nowej kadencji, a ostatnie w tym roku, posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Dominującym tematem będzie zapewne uchwalenie budżetu na 2015 roku. Projekt budżetu został opracowany jeszcze przez ustępującego wójta i przedstawiony w ustawowym terminie do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni zapoznali się już na posiedzeniach komisji stałych z opinią RIO a przede wszystkim z treścią zapisów zawartych w projekcie budżetu.

Warto też podkreślić, iż poniedziałkowe posiedzenie będzie pierwszym w nowej kadencji rady, w którym wezmą udział sołtysi. Pełen program obrad>>>

DK