Szykują się zmiany w odralnianiu gruntów

W Sejmie został złożony kolejny projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który zakłada m.in. powierzenie samorządom decyzji o odrolnieniu gruntów I-III klasy, dla powierzchni poniżej 0,5 ha.

Więcej na Portalu Samorządowym>>>.

Dariusz Kępczyński