Wraca temat obwodnicy Płocka – czy jej początek będzie w Słupnie?

25 listopada został podpisany tzw. Kontrakt Terytorialny dla województwa mazowieckiego, zawarty pomiędzy rządem o samorządem wojewódzkim. Jest to

swego rodzaju zobowiązanie obydwu stron do realizacji zapisanych w tym dokumencie przedsięwzięć. Na liście inwestycji drogowych znalazła się m.in budowa obwodnicy Płocka. Jaki będzie miała przebieg planowana obwodnica nie wiemy, pamiętamy jednak, że we wcześniejszych koncepcjach projektowych rozważany był też wariant obwodnicy zaczynający się na terenie naszej gminy.

Więcej informacji na Portalu Samorządowym>>>.

DK

Reklamy