Nadal brak oficjalnych wyników wyborów

Do chwili obecnej nie zostały udostępnione przez PKW oficjalne całościowe wyniki wyborów do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.

W poprzednich wpisach przedstawiliśmy dane zebrane z poszczególnych lokali wyborczych w naszej gminie, pokazujące wyniki głosowania na kandydatów do rady gminy i na wójta.

Jeśli chodzi o pozostałe szczeble, udało nam się ustalić, iż do rady powiatu najlepszy wynik w naszej gminie uzyskał ustępujący wójt Stefan Jakubowski, zdobywając blisko 1000 głosów. Jeszcze trudniej jest uzyskać choćby przybliżone dane na temat ilości głosów dla kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. Dowiedzieliśmy się jedynie, że najlepszy wynik osiągnął na terenie naszej gminy dotychczasowy marszałek Adam Struzik.

Dariusz Kępczyński

Reklamy