Podział mandatów w nowej radzie Słupna

Nowa sala obrad 2Jak już wiemy, w wyborach na wójta odbędzie się druga tura głosowania, do której zakwalifikowali się dwaj kandydaci: Marcin Zawadka (906 głosów w pierwszej turze) i Andrzej Chrzanowski (840 głosów).

Do rady gminy swoich przedstawicieli wprowadziły komitety:

PSL – 5 radnych: Elżbieta Kuchta, Bożena Grzybowska, Lewicka Jadwiga, Michał Drajkowski, Jan Stefański

Stowarzyszenie Nasza Gmina Słupno – 4 radnych: Łączyński Krzysztof, Piotr Rzewuski,  Konrad Dobrosielski, Janusz Szenk

PiS – 1 radny: Zalewski Piotr

Andrzeja Chrzanowskiego – 1 radny: Zbigniew Pielat

Nasza Wieś-Bielino – 1 radny: Katarzyna Garwacka

Marcina Petery – 1 radny: Marcin Petera

Echo Mieszkańców – 1 radny: Andrzej Banasiak

Komitet „Wybieramy Naszą Gminę” – 1 radny:  Dariusz Kępczyński

W składzie nowej rady znalazło się 7 radnych z mijającej kadencji oraz 8 nowych radnych. Najstarszy radny liczy 67 lat, najmłodszy 28 lat.

Dariusz Kępczyński