Pełnienie funkcji radnego to poważne zobowiązanie

Szanowni Państwo, mieszkańcy Borowiczek-Pieniek! Wielokrotnie miałem okazję, podczas bezpośrednich spotkań i rozmów z Państwem, przedstawić zadania, które chciałbym realizować jako radny w przyszłej kadencji 2014-18, przytoczę je ponownie:

  1. Jako najważniejsze zadanie do wykonania w Borowiczkach-Pieńkach uważam przebudowę dwóch głównych ulic: Piastowskiej i Słowiańskiej (w tym budowa chodników i ścieżek rowerowych). Ze względu na wysokie koszty nie będzie to łatwe przedsięwzięcie. O jego powodzeniu zadecyduje determinacja nowych władz gminnych na czele z wójtem, który będzie musiał pozyskać zewnętrzne dofinansowanie. Z mojej strony, zapewniam o nieustępliwości w zabieganiu o te inwestycje oraz kreatywności w znalezieniu skutecznych rozwiązań. W obecnej chwili, na mój wniosek, opracowywane są projekty przebudowy obydwu tych ulic, które powinny być wykonane jeszcze w tym roku, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  2. Z powyższym zadaniem łączy się kolejne, którym jest budowa bocznych uliczek. Moim zdaniem, może się to rozpocząć z chwilą zakończenia budowy dwóch głównych ulic przelotowych (Piastowskiej i Słowiańskiej).
  3. Nadszedł już czas, aby wybudować w naszej miejscowości nową świetlicę z odpowiednim zapleczem – przy tym zadaniu można liczyć na dość łatwe pozyskanie dopłat z zewnętrznych funduszy.
  4. Nadal będę zabiegał o usprawnienie komunikacji autobusowej. Już wcześniej wyrażałem opinię, iż dobrym rozwiązaniem będzie zamiana linii KM 27 i 30 na PKS (tańsze bilety) z jednoczesnym wydłużeniem jednej z nich do szpitala na Winiarach.
  5. Konsekwentnie będę czuwał nad ułatwieniami ze strony urzędu dla mieszkańców składających wnioski o podział i przekształcenie działek na funkcjie budowlane. Przypomnę tu, że wszelkie ułatwienia w tym zakresie przynoszą korzyści zainteresowanym mieszkańcom, a jednocześnie są korzystne dla budżetu gminy dzięki zwiększającej się liczbie nowych mieszkańców.
  6. Zamierzam też kontynuować zabiegi o rozwój bliskiej nam placówki oświatowej jaką jest Szkoła Podstawowa (wraz z oddziałem przedszkola) w Liszynie. Konieczne jest tam wybudowanie nowej hali sportowej, z której będą też mogli korzystać mieszkańcy w godzinach popołudniowych i w wolnych dniach.
  7. W przypadku uzyskania mandatu nadal będę informował swoich wyborców, oraz pozostałych mieszkańców gminy, o tym co dzieje się w samorządzie – w tym celu prowadzę już od czterech lat niniejszą stronę http://www.wgminieslupno.pl .

Zapewne pojawi się przed nami wiele wyzwań, o których dzisiaj jeszcze nie myślimy. Od tego, aby nie były one dla nas przykrym zaskoczeniemj jest właśnie rada gminy, w której ważne jest aby zasiadali ludzie kompetentni, doświadczeni i zaangażowani społecznie.

Szanowni Państwo, zawsze kierowałem się niezmiennymi zasadami etyki (protestowałem przeciwko czerpaniu dodatkowych korzyści przez radnych, poprzez np. wycieczki finansowane z budżetu, przesadzone wysokości diet, itp.), starając się też patrzeć rozsądnie na zagadnienia o charakterze ogólnogminnym. Przy tym nigdy nie traciłem z pola widzenia takich wartości jak dobre imię naszej gminy i pozytywny wizerunek na zewnątrz.

Jeśli dotychczasowa moja służba samorządowa, oraz przedstawiony tu zarys działań w przyszłości, jest zgodny z Państwa oczekiwaniami będę zaszczycony jeśli ponownie wybierzecie mnie na swojego reprezentanta.

Z poważaniem,

Dariusz Kępczyński

Borowiczki-Pieńki