Jeden wodociąg w Borowiczkach-Pieńkach

Droga powiatowa - remont 3Na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Słupno i Wodociągami Płockimi, które ma być podpisane niebawem, gmina przejmie ostatnią część wodociągu w Borowiczkach-Pieńkach, na odcinku od świetlicy do granicy z miastem. W ten sposób znalazły swój pozytywny finał kilkuletnie rozmowy w tym temacie. Już od pierwszego stycznia 2015 roku, mieszkańcy Borowiczek-Pieniek dotychczas zaopatrywani w wodę przez płocką spółkę, otrzymają wodę z gminnego ujęcia Bielino-Wierginia i będą płacić stawkę gminną, która jest korzystniejsza w stosunku do miejskiej. Natomiast grupa osób, które nabyły prawo do bezpłatnego zaopatrywania w wodę nadal będzie posiadała ten przywilej, na dotychczasowych zasadach. Koszty z tego tytułu będą pokrywać Wodociągi Płockie.

***

Opisane powyżej porozumienie jest kolejnym przykładem wzorowej współpracy dwóch sąsiadujących jednostek samorządowych, przynoszącej obopólne korzyści, ale też świadczącej o dojrzałości w realizowaniu zadań o charakterze społecznym. Oby takiej współpracy nie brakowało w kolejnych latach.

Dariusz Kępczyński

Reklamy