Gmina, powiat, województwo – trzy szczeble w wyborach samorządowych

W najbliższych wyborach, poza radą gminy i wójtem, będziemy wybierać również radnych powiatowych i wojewódzkich. Po ukonstytuowaniu się nowej rady powiatu płockiego i sejmiku mazowieckiego, radni tych dwóch organów wybiorą odpowiednio starostę i marszałka. Wybór radnych sejmiku jest podobny ze swego

charakteru do wyborów parlamentarnych – wyborcy patrzą w głosowaniu raczej na nazwę listy niż na nazwisko kandydata, i raczej podobnie jest w przypadku rady powiatu z ciut może większą tendencją w kierunku personalizacji. Oczywiście są też i wyjątki, gdzie bardziej liczy się osoba kandydata a nie komitet z którego startuje. Każdy z nas zresztą wie najlepiej jakimi kryteriami kieruje się w swojej decyzji wyborczej.

W przypadku wyborów do rady powiatu (sejmik pomijam w dalszych rozważaniach) gmina Słupno (5505 uprawnionych do głosowania) znajduje się w okręgu nr 4 wraz z gminami Bulkowo (4683 uprawnionych) i Bodzanów (6796 uprawnionych). Będziemy mogli oddać głos na jednego kandydata tylko z jednej z czterech zarejestrowanych list. Listy kandydatów zarejestrowały trzy komitety partyjne: PSL, PiS i SLD oraz jeden komitet wyborców o nazwie Nasz Powiat Nasza Gmina. Poszczególnym listom będzie przyznana ilość mandatów odpowiednio do uzyskanej ilości głosów, według specjalnego algorytmu przeliczania głosów zwanego metodą d’Hondta. Na tym szczeblu obowiązuje pięcioprocentowy próg wyborczy.

Rada Powiatu Płockiego (ziemskiego) składa się z 23 radnych, dla naszego okręgu przypadają 4 mandaty.

Dokładne dane o okręgach oraz listach kandydatów są dostępne na stronie PKW>>>.

Karta do głosowania do rady powiatu będzie żółta a w prawym górnym rogu będzie mieć wycięte dwa umiejscowione w pionie otwory o średnicy 8 mm.

I jeszcze kilka przydatnych linków dla wyborców: Pełnomocnictwa w głosowaniu, dopisanie do spisu wyborców, itp>>> ;  Zobacz kiedy jest głos ważny a kiedy nieważny>>> 

 

Dariusz Kępczyński

 

Reklamy