Przykład dobrej współpracy pomiędzy gminami

Portal Samorządowy podaje przykład wspólnego przedsięwzięcia kilkudziesięciu gmin, polegającego na grupowym zakupie energii. Dzięki połączeniu sił, jednostkom samorządowym udało się podpisać umowę na dostarczanie energii po korzystnych stawkach w stosunku do zakupów indywidualnych pojedynczej gminy. Jest to kolejny przykład zachęcający do wyrabiania w świadomości samorządowców otwartości na wspólne działanie w większej grupie. Z pełnym tekstem możemy się zapoznać tutaj>>>.

Na naszym podwórku gminnym mamy też przykład kooperacji jednostek samorządowych w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego. Sztandarowym przedsięwzięciem jest w tym przypadku realizacja zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej.

Dariusz Kępczyński