Czy czeka nas zmiana stawek za odbiór śmieci?

Śmieci - ul. ZielnaPortal Samorządowy opublikował informację na temat wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Środowiska, które dotyczyły rentowności firm odbierających śmieci. Z ekspertyzy wynika, że wiele firm przystępując do przetargów zaoferowało zbyt niskie stawki. Mówi się nawet o możliwości renegocjacji umów (aneksów) w celu podniesienia stawek, w przeciwnym wypadku niektórym firmom grozi upadłość. Tekst dostępny jest tutaj>>>.

Z nieformalnych informacji od osób związanych z tą branżą wynika, że również niektóre firmy z naszego regionu sygnalizuję brak opłacalności przy obecnych stawkach. Czas pokaże jakich działań możemy się w tej materii spodziewać, i to zarówno ze strony firm jak i ustawodawcy – ministerstwo wspomina o pracach nad ustaleniem maksymalnej stawki za odbiór odpadów.

Dariusz Kępczyński