Relacja z ostatniej sesji rady cz. I

zdjcie rady

Zdjęcie ustępującej rady wraz z wójtem, źródło: http://www.slupno.eu/index.php/pl/tm-samorzad

W dniu dzisiejszym Rada Gminy Słupno odbyła ostatnie posiedzenie w tej kadencji. W programie obrad dominowały standardowe punkty może za wyjątkiem jednego, dotyczącego nieodpłatnego przejęcia przez gminę odcinka wodociągu w Borowiczkach-Pieńkach, należącego do Wodociągów Płockich.

Jest to odcinek o długości ponad 6700 metrów, do którego podłączonych jest 91 domostw w tej miejscowości. Przejęcie przez gminę nastąpi 1 stycznia 2015 roku po podpisaniu stosownej umowy, a głównym efektem przejęcia będzie ujednolicenie stawek za dostarczaną wodę w całej miejscowości. Do tej pory powyższe gospodarstwa płaciły Wodociągom Płockim stawkę taką samą jak w Płocku. Dodatkowo część mieszkańców, znajdujących się w obszarze oddziaływania leja depresyjnego, nabyła prawo do bezpłatnego dostarczania im wody. Zgodnie z umową, dla osób tych zostaną zachowane dotychczasowe zasady zwolnienia z opłat za wodę, które będą nadal finansowane przez Wodociągi Płockie.

Rada uchwaliła również stawki podatków od nieruchomości oraz stawki opłat za wodę i ścieki. Przyjęto również pozostałe projekty uchwał.

Sołtyski

Sołtyski, od lewej: Lucyna Grączewska i Marianna Szczypniewska.

W wolnych wnioskach sołtys Lucyna Grączewska przypomniała po raz kolejny o niezrealizowanym do tej pory wniosku położenia nawierzchni asfaltowej w Gulczewie, na terenie byłego PGRu. Sołtys Marianna Szczypniewska zgłosiła wniosek o podjęcie działań przez gminę w celu usunięcia wyłączonych z eksploatacji słupów telekomunikacyjnych w Borowiczkach-Pieńkach, których stan techniczny stwarza zagrożenie przewrócenia na jezdnię. Sołtys Andrzej Sępiak ponowił prośbę o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu w Wykowie.

Tak zakończyła się część merytoryczna obrad.

cdn.

Dariusz Kępczyński