Możemy sprawdzić kto kandyduje w naszym okręgu

Nowa sala obradNa stronie Państwowej Komisji Wyborczej dostępny jest już wykaz zarejestrowanych kandydatów do rady naszej gminy. Zważywszy na rekordową liczbę kandydatów do rady, jest ich łącznie 101, nasuwa się pytanie czy podobna aktywność wystąpi po stronie wyborców.

Wiemy już, że tak wyraźna mobilizacja wyborcza w środowisku gminnym wynika z faktu zakończenia kariery wójta, przez piastującego to stanowisko od ponad dwudziestu lat, Stefana Jakubowskiego. Nowi kandydaci, spełniając wymóg formalny, musieli zarejestrować ze swojego komitetu kandydatów na radnych w minimum 50% okręgów, oczywiście im bliżej 100% tym lepiej dla kandydata na wójta. Na tę chwilę, na stronie PKW widnieją cztery nazwiska zarejestrowanych kandydatów na wójta. Termin rejestracji upływa 17 października, natomiast z naszych informacji wynika, że można się spodziewać łącznie 7 kandydatów.

Osoby chcące zapoznać się z nazwiskami kandydatów oraz z informacjami na temat okręgów wyborczych i obwodów głosowania – ich zakresu terytorialnego – odsyłamy na stronę PKW pod adresem: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/141912

Pamiętajmy! Wszystkie okręgi w naszej gminie są jednomandatowe. Do rady gminy będziemy mogli oddać głos na jedną osobę w naszym okręgu i wygra ten, kto zdobędzie największą liczbę głosów w danym okręgu.

Dariusz Kępczyński

Reklamy