Miastom zaczyna ubywać mieszkańców

Jak informuje Portal Samorządowy, powołując się na prognozy GUS, w miastach zaczyna ubywać mieszkańców. Całe zjawisko wpisuje się w ogólnokrajową tendencję ujemnego przyrostu naturalnego, jednak odmiennie prognozowany jest rozkład ludności dla miast i wsi. O ile dla wsi prognozuje się utrzymanie

dotychczasowej ilości mieszkańców, to w miastach ma być widoczny spadek jej liczby. Jakie są tego powody możemy przeczytać w artykule dostępnym pod adresem: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/miasta-beda-szybko-tracic-mieszkancow-do-2050-r-ubedzie-ich-5-mln,63446.html

***

W przywołanym artykule jest mowa o migracji ludności z miasta na tereny wiejskie, co związane jest z kolei z poprawą standardu życia na wsi. Dla nas zjawisko to jest widoczne już od kilkunastu lat, na przestrzeni których ludność gminy Słupno podwoiła się. Jest to skutek tego samego procesu migracji z miasta na tereny wiejskie, zapewniające podobny standard życia. Nie trzeba chyba przypominać, iż mieszkańcy nieustannie i wyraźnie artykułują potrzebę utrzymania , a właściwie ciągłego podnoszenia poziomu jakości życia, kierując oczywiście ten postulat do władz samorządowych.

DK

Reklamy