Fundusz sołecki i… kandydaci na wójta

Zebranie BP 3W miniony piątek 26 września mieszkańcy Borowiczek-Pieniek, podczas obfitującej w emocje narady, uchwalili listę zadań, które mają być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Do najpilniejszych zadań zaliczono: drugi etap utwardzenia terenu wokół świetlicy; zainstalowanie na terenie placu zabaw dodatkowego urządzenia dla dzieci oraz urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych; zainstalowanie kilku lamp oświetlenia ulicznego w miejscach słabo oświetlonych; organizację pikniku o charakterze integracyjnym z poszerzoną ofertą atrakcji dla najmłodszych, i jeśli wystarczy środków, zakupienie wykładziny na podłogę w świetlicy.

Zebranie BPZebranie BP 2

 

Po zakończeniu debaty nad podziałem funduszu sołeckiego i po wysłuchaniu relacji radnego na temat bieżącej sytuacji w gminie, uczestnicy zebrania mieli okazję poznać dwoje pretendentów do fotelu wójta, którzy w tym celu przybyli na zebranie.

Byli to kandydaci, Joanna Augustowska i Marcin Zawadka, którzy zaprezentowali swoje programy a następnie odpowiadali na pytania.

Joanna Augustowska poinformowała, że jest po części mieszkanką Płocka a częściowo zamieszkuje w gminie Słupno, aktualnie piastuje stanowisko Dyrektora GOPS Słupno. W wyborach startuje z ramienia komitetu PSL. W roli wójta zamierza skupić swoją uwagę na większe włączenie mieszkańców w decydowanie o kierunkach działalności i rozwoju gminy. Chce także skupić swoją uwagę na pomocy rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub innego rodzaju. Zamierza także rozwijać działalność świetlic wiejskich. Zapewniała, iż  zna dobrze naszą gminę a także potrafi skutecznie pozyskiwać środki unijne. Na swoim koncie posiada kilka wyróżnień za pozyskiwanie środków unijnych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierających rozwój osobowy, tak zwanych miękkich. W temacie funkcjonowania urzędu gminy i sposobu zarządzania personelem zapewniła, iż chce aby był on ukierunkowany na jak najlepszą obsługę mieszkańców.

Marcin Zawadka poinformował, iż jest mieszkańcem Słupna, aktualnie pełni funkcję Dyrektora Oddziału Banku PKO SA w Płocku. W wyborach startuje z bezpartyjnego komitetu założonego przez Stowarzyszenie Nasza Gmina Słupno. Ocenił, iż pomimo wielu sukcesów tempo rozwoje gminy jest jeszcze niewystarczające. Podkreślił, iż jego wizja rządzenia gminą jest ukierunkowana na dynamiczny rozwój opierający się na skoordynowanej budowie infrastruktury, co jest podstawą do wszechstronnego rozwoju naszej gminy. W temacie zarządzania urzędem zaznaczył, iż najpierw pragnie poznać pracowników przed wypowiedzeniem jakiejkolwiek oceny.  Powołując się na swoje dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu personelem pokreślił, iż zawsze doceniał doświadczenie zawodowe podległych mu pracowników i podobnie zamierza je wykorzystywać przy realizacji stojących przed wójtem zadań. Przekonywał, że nie będąc zakładnikiem żadnej partii, nie ma z jego strony zagrożenia nepotyzmem czy kierowania się innymi nagannymi praktykami przy zatrudnianiu w urzędzie lub nim kierowaniu.

Obydwoje kandydaci podzielili pogląd mieszkańców o konieczności przebudowy ulic Piastowskiej i Słowiańskiej, które stanowią ważny element układu komunikacyjnego gminy.

DK