SP Liszyno imieniem Ziemi Mazowieckiej – fotorelacja

Uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Liszynie imienia Ziemi Mazowieckiej, 19 września 2014 r.

KonferansjerRozpoczęcie uroczystości

Dyrektor SzkołyPrzywitanie gości przez dyrektora szkoły, Panią Wandę Urbaniak

Poświęcenie tablicyPoświęcenie tablicy z logiem szkoły

Występ - Dzieci PłockaKrótki występ Dzieci Płocka

O konkursieO tym jak przebiegał proces wyboru imienia informuje Pani Jolanta Borowska

RodzicPrzedstawiciel Rady Rodziców o przesłaniu, jakie niesie ze sobą imię Ziemi Mazowieckiej

DyrektorzyŻyczenia, prezenty, kwiaty – Dyrektorzy pozostałych placówek oświatowych w naszej gminie

WystępWystęp, który poruszył wszystkich gości. Dzieci szkolne wraz z gościem szczególnym Panią Patrycją Malinowska

Dyrektor Szkoły 2Zawsze w gotowości
Księga PamiątkowaWpisy do księgi pamiątkowej
DK

 

Reklamy