Przebudowa koryta rzeki Słupianki w Borowiczkach-Pieńkach

Starosta Płocki poinformował, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę koryta rzeki Słupianki, z następującym zakresem prac:

„wykonanie urządzeń wodnych w rzece Słupiance – budowę przepławki, przebudowę  istniejącej kładki w km 1 + 900,  budowę osadnika rumowiska w km 2 +203 – 2+303, budowę bystrotoku w km 4+224 – 4+232, wykonanie ścianki szczelnej winylowej z oczepem żelbetowym w km 5 +280 – 5+800  rz. Słupianki”

Pełen tekst ogłoszenia: http://bip.powiat-plock.pl/struktura/print/87/1047/dokumenty/4816/wiadomosc/239663

DK