Dyskusja o oświadczeniach majątkowych

Pozostając przy tematyce samorządowej chcemy zwrócić uwagę naszych czytelników na toczącą się debatę w temacie oświadczeń majątkowych. Jak powszechnie wiadomo, istnieje wyodrębniona grupa

osób (np. na szczeblu gminnym: radni, wójt, i część pracowników samorządowych), które z racji pełnionych funkcji publicznych są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych. Specjalna ustawa zawiera katalog osób zobowiązanych do składania takich oświadczeń, ze względu na pełnione funkcje. Aktualna debata związana jest m.in. z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości o rozszerzeniu katalogu o kolejne osoby. Jedna z organizacji społecznych, zaproszona do zaopiniowania proponowanych zmian, opublikowała swoją opinię zwracając przy tym uwagę na kilka ważnych aspektów. Naszą natomiast uwagę przyciągnęło poruszone tam zagadnienie zakresu publikacji oświadczeń, a właściwie wyrażona wątpliwość co do konieczności publikacji oświadczeń pomniejszych osób.

Osoby zainteresowane poruszonym zagadnieniem odsyłamy na stronę Fundacji Panoptykon pod adresem: http://panoptykon.org/sites/panoptykon.org/files/panoptykon_ms_ustawa_o_oswiadczeniach_o_stanie_majatkowym_osob_pelniacych_funkcje_publiczne_stanowisko_12.08.2014.pdf

DK

Reklamy