Rocznica odrodzonego samorządu

Minęły już 24 lata od pierwszych wyborów do jednostek odrodzonego samorządu gminnego. Ogólnie panuje opinia, iż reformy samorządu gminnego oraz wojewódzkiego były jednymi z bardziej udanych zmian w III RP.

Drugi szczebel samorządu, czyli powiaty, nie ma już tak dobrych notowań. Nierzadkie są opinie, że jest to niepotrzebny szczebel w ustroju samorządowym, a na poparcie tych twierdzeńwymienia się: nieefektywny system finansowania powiatów w stosunku do przypisanych im obowiązków, nieuzasadnione powiększanie i tak już nadmiernej biurokracji, wysokie koszty utrzymania, itd.

Krótkie przypomnienie jak przebiegała reforma samorządowa możemy znaleźć na Portalu Samorządowym>>> .

DK

Reklamy