Wisła jako europejski szlak transportowy – postęp prac

Regaty[1]

Jak donoszą media, prace nad odbudową europejskiego szlaku wodnego E40, łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym, weszły w fazę opracowania studium wykonalności. Gdyby całe przedsięwzięcie doszło do skutku byłaby to wielka szansa na rozwój również dla naszej gminy.

Udrożnienie koryta, oraz wszelkie działania poprawiające infrastrukturę wodną na Wiśle przyniosłyby też zapewne poprawę bezpieczeństwa powodziowego, mającego kapitalne znaczenie dla nadwiślańskiej części naszej gminy. Budowa autostrady wodnej (bo tak określa się często ten projekt) powinna też wymusić racjonalne spojrzenie odpowiednich instytucji państwowych na zagadnienia ekologiczne, które w obecnej formie mocno utrudniają mieszkańcom wszelkie inicjatywy rozwojowe w nadwiślańskiej strefie sklasyfikowanej jako obszar chroniony.

Jest to też być może jedyna szansa, aby Płock uzyskał bezpośredni dostęp do autostrady, w tym przypadku wodnej, ale dobre i to:).
Więcej informacji o projekcie na stronie kresy.pl .

D.K.

Reklamy