Pierwsza pomoc w Szkole Podstawowej w Liszynie

Pierwsza pomoc - SP Liszyno

W dniu 29.04. w Szkole Podstawowej   w Liszynie odbył się pokaz pierwszej pomocy organizowany przez fundacje A-DAM siebie z Sierpca.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia krótkiego kursu pierwszej pomocy. Prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy zwiększa szanse przeżycia   poszkodowanego i chroni go przed dalszymi urazami. Organizowane pokazy, kursy i szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników dla różnych grup wiekowych uczulają ludzi jak ważna jest znajomość zasad pierwszej pomocy i jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi.

 

Robert Szczypniewski

 

 

Reklamy