Relacja z posiedzenia Rady – cz. II

Kolejnym gościem, który przybył już po wyjeździe marszałka Struzika, był starosta Michał Boszko. On również wymienił z Wójtem i Przewodniczącą uprzejmości w postaci wzajemnych podziękowań i gratulacji.

W swoim wystąpieniu Starosta także chwalił władze gminne za imponujący rozwój gminy, poruszając przy okazji wiele innych zagadnień. Nie omieszkał też, bez ogródek, zarekomendować kandydata na wójta z ramienia partii PSL oraz kandydata w wyborach do PE. Oczywiście taka postawa, delikatnie mówiąc, nie wszystkim słuchaczom przypadła do gustu.

 

W dalszej, już roboczej, części obrad radni przyjęli wszystkie projekty uchwał znajdujące się w programie obrad. Rada podjęła m.in. uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Liszynie imienia „Ziemi Mazowieckiej” oraz uchwałę o ustaleniu sieci publicznych przedszkoli – od września br. przybędzie nowy oddział przedszkola zlokalizowany na terenie szkoły w Święcieńcu.

 

W ostatnim punkcie „sprawy różne” głos zabrał m.in. przedstawiciel „Stowarzyszenia Nasza Gmina” Piotr Rzewuski, który odniósł się do wciąż niezałatwionej sprawy ilości worków do segregacji odpadów dostarczanych przez firmę odbierającą śmieci. Poinformował, iż pomimo próśb składanych do Związku Gmin o dostarczanie takiej ilości worków jaka jest potrzebna mieszkańcom, firma dostarcza tylko po jednej sztuce z każdego typu, a po większą ilość należy udać się osobiście do siedziby firmy. Podobnymi spostrzeżeniami podzieliły się też inne osoby, radni i sołtysi. Wójt obiecał interwencję w tej sprawie.

 

D.K.