Kępa Ośnicka – wyspa w gminie Słupno

Gmina Słupno składa się z 18 miejscowości, w których występuje zróżnicowane, co do liczebności, osadnictwo. Miejscowością liczącą najwięcej mieszkańców jest oczywiście stołeczne Słupno, które według stanu na 30 czerwca 2013 roku liczyło 1661 zameldowanych mieszkańców. Drugą liczebnie miejscowością jest Nowe Gulczewo z 1094 zameldowanymi osobami, a najmniejsze liczebnie osady to Święcieniec i Gulczewo liczące po ok. 70 mieszkańców. W skład gminy Słupno wchodzą również, zamieszkałe dawniej, dwa półwyspy na Wiśle: Kępa Liszyńska i Wykowska oraz wyspa o nazwie Kępa Ośnicka, o której chcemy słów kilka powiedzieć.

Kępa Ośnicka ma swoją bogatą i długą historię. Wyspa ma powierzchnię prawie 400 ha przy długości dochodzącej do 2 km i szerokości do 1 km. Istnieje wiele źródeł historycznych opisujących historię osadnictwa na wyspie, które zakończyło się po drugiej wojnie światowej (prawdopodobnie definitywny wpływ na wysiedlenie mogło mieć spiętrzenie wody poprzez tamę we Włocławku).

Przez ostatnie prawie trzysta lat wyspę zamieszkiwali osadnicy z Niderlandów i z Niemiec, których źródłem utrzymania była uprawa roli. Do dzisiaj znajdują się na wyspie  drzewa owocowe, resztki zabudowań gospodarczych oraz groby. Co ciekawe, odniesienia do Kępy można znaleźć nie tylko w literaturze polskiej ale i niemieckiej.

Bardzo obszerny i interesujący w swojej treści materiał na temat osadnictwa Holendrów na Kępie Ośnickiej znajduje się w Notatkach Płockich z 2010 roku. Autor Paweł Piotr Kowalski opisując dzieje tej wiślanej wyspy podaje wiele dodatkowych informacji mających związek także z pozostałym terenem naszej gminy. Dowiadujemy się z tego tekstu, iż np. miejscowość Rydzyno sięga swoją historią do XIII wieku funkcjonując na przestrzeni wieków pod nazwami: Szyrzyno, Szyrno, Rezino, Zirzyno. 

Zachęcamy zatem gorąco naszych czytelników do zapoznania się z godnym uwagi tekstem, propagującym historię naszej gminy. Artykuł dostępny jest tutaj>>> .

Na zakończenie zacytujemy strofy z poetyckiego dzieła Klonowica z 1595 roku, poświęcone właśnie naszemu odcinkowi Wisły:

 

Potem Wiącemska samać się nawinie,

i Zerska Kępka, wtem Płocko nadpłynie;

Ujrzysz na szkucie przez górę zayiste

Krzyże złociste.  

D.K.