Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Święcieńcu

W związku z przypadającym na ten rok jubileuszem 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca     w Święcieńcu  powstał społeczny komitet, którego celem jest ufundowanie sztandaru dla tej placówki.

Na stronie internetowej>>> Szkoły prezentowany jest projekt sztandaru, zawierający,  co od razu rzuca się w oczy, bardzo wymowne przesłanie dla młodzieży. 

 

Dla osób chcących wesprzeć tę inicjatywę dostępne są na stronie informacje o sposobie przekazania datków.

 

D.K.