Raport z kontroli WIOŚ dotyczącej przestrzegania przepisów ustawy śmieciowej

W ramach oceny przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach WIOŚ przeprowadził kontrolę w 32 samorządach… czytaj całość na stronie WIOŚ>>> .

DK

 

Reklamy