Relacja z sesji

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy w Słupnie miało głównie na celu wprowadzenie nowego zadania do tegorocznego budżetu oraz nowego zadania do WPF.

Pierwsze dotyczyło zabezpieczenia środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Słupno. Łączna wartość pojazdu to 700 tys. złotych, przy dotacji z komendy głównej i wojewódzkiej straży pożarnej  w łącznej kwocie 300 tys. złotych i dotacji z WFOŚiGW 150 tys. zł. Pilność posiedzenia wynikała właśnie        z szansy na pozyskanie powyższych dopłat.

Drugi zapis dotyczył wprowadzenia w WPF nowego zadania inwestycyjnego, które wiąże się z kolei z przystąpieniem gminy do partnerstwa z Płockiem w ramach RIT (pisaliśmy szeroko o tym w relacji z sesji, pod datą 31.12.2013). Zadanie dotyczy budowy pięciu ulic w Nowym Gulczewie: Zagłoby, Podbipięty, Stepowej, Senatorskiej i Bohuna. Szacowana wartość zadania to 10 mln zł, przy możliwym do uzyskania dofinansowaniu w wysokości 80 %. Radni stojąc na stanowisku, iż możliwość pozyskania 8 mln złotych         w ramach dotacji jest bardzo korzystana dla gminy, jednogłośnie przyjęli wprowadzenie tego zadania do planu wydatków. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż planowane drugie zadanie w partnerstwie z miastem  w ramach programu ZIT, nie będzie realizowane ze względu na przekierowanie przez rząd wszystkich środków z tego programu na zadania jedynie w największych aglomeracjach miejskich. W związku z tym Wójt zapewnił radnych, iż na planowane zadania drogowe w południowej części gminy będzie poszukiwał środków w innych programach pomocowych.

 

D.K.