Relacja z poniedziałkowej sesji – część II

Dyskutowany na sesji rady temat przystąpienia gminy Słupno do partnerstwa z miastem Płock oraz ościennymi gminami wywołał szereg kontrowersji wśród części radnych.

Radny Pęcherzewski wyraził obawę, iż uczestnictwo Gminy w obydwu programach (ZIT i RIT) może oznaczać, iż przez kilka najbliższych lat środki na zadania inwestycyjne będą pochłonięte w całości przez zadania realizowane w Nowym Gulczewie i sołectwach w południowej części gminy, natomiast dla terenów rolniczych z północy gminy już nic nie zostanie. Radny Kępczyński zwrócił się z zapytaniem do wójta o określenie, które z planowanych zadań, pod kątem obiektywnych potrzeb gminy, są najpilniejsze. Wskazywał, iż przebudowa dwóch głównych traktów komunikacyjnych, biegnących przez Borowiczki-Pieńki, Bielino i Liszyno do Słupna, jest najpilniejsza ze względów bezpieczeństwa oraz potrzeb mieszkańców kilku miejscowości. Wielu kierowców ze Słupna oraz nadjeżdżających z kierunku Wyszogrodu i Bodzanowa, kierujących sie do Płocka, na stałe korzysta z tych dróg, omijając zatłoczoną ulicę Wyszogrodzką. Ustalenie priorytetów jest o tyle ważne, kontynuował, że na wszystkie planowane zadania w ramach partnerstwa na pewno nie wystarczy gminie własnych środków.

W odpowiedzi wójt poinformował, iż jest to dopiero wstępny etap planowania jakichkolwiek wspólnych zadań, i jest zbyt wcześnie aby rozstrzygać sprawę ich kolejności. Wyraził również opinię, iż ze względu na duży rozmach planowanych inwestycji w ramach powyższych programów, prawdopodobnie konieczne będzie zaciągnięcie przez gminę pożyczki na te cele. Tym bardziej, że zasady dofinansowania są tak skonstruowane, że gmina musi pokryć 100% wydatków, a po ich zrealizowaniu otrzyma dopiero refundację maksymalnie do 80% poniesionych wydatków.

Temat planowanych na najbliższe lata inwestycji był jeszcze w pomniejszych detalach komentowany przez radnych, co można odczytać jako zapowiedź bacznego przyglądania się tym sprawom w bieżącym roku, który wszak kończy kadencję obecnej rady.

 

D.K.


 

Reklamy