W poniedziałek 30 grudnia ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy w Słupnie

W poniedziałek 30 grudnia o godz. 9:00 rozpocznie swe obrady Rada Gminy w Słupnie. Niewątpliwie, najważniejszym punktem obrad będzie głosowanie nad Budżetem Gminy na 2014 rok. 

W programie obrad znalazł się też punkt ustalenia wysokości diet dla radnych w nadchodzącym roku. Przez ostatnie trzy lata wysokość diet nie zmieniała się i wynosiła 270 zł (z wyjątkiem Przewodniczącej Rady) za udział w posiedzeniu plenarnym rady lub w obradach komisji. Wójt zgłosił propozycję podniesienia wysokości diety do 290 zł. Zobaczymy jak ustosunkują się do tej propozycji sami radni? Szczegółowy plan obrad znajdziemy tutaj>>> .

 

D.K.