Mammobus w gminie Słupno

Kobiety zainteresowane badaniem mammograficznym będą mogły wykonać to badanie 19 grudnia w Cekanowie przy Gminnym Ośrodku Kultury. W tym dniu do naszej gminy przyjedzie mammobus przystosowany do przeprowadzania tego typu badań. Szczegóły możemy znaleźć tutaj>>> .
D.K.