Dzisiaj Premier Donald Tusk z wizytą na Plebance

Dzisiaj o godzinie 9:00 Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w zlokalizowanej na terenie naszej gminy bazie surowcowej PERN Plebanka.

Baza usytuowana jest na terenie dwóch sołectw Cekanowo (część zachodnia) i Miszewko Strzałkowskie (część wschodnia). W ostatnim czasie PERN realizuje intensywną rozbudowę zbiorników we wschodniej części bazy, na terenie Miszewka Strzałkowskiego. Oddano już do eksploatacji dwa nowe zbiorniki po 100 tys. m3 pojemności. Trwają też przygotowania do budowy kolejnych zbiorników, co znalazło odzwierciedlenie na ostatniej sesji rady gminy, kiedy radni uchwalali >>>zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Miszewku Strzałkowskim, związaną właśnie z planami powiększenia bazy pod kątem nowych instalacji magazynowania ropy.
Każda tego typu zakończona inwestycja w bazie PERN Plebanka przynosi wymierny efekt dla gminy w postaci zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu podatków.
Zadowoleni są również ci mieszkańcy Miszewka Strzałkowskiego, od których PERN odkupił grunty pod inwestycje.
Mankamentem natomiast jest uciążliwość i zagrożenie stwarzane przez tego typu instalacje przemysłowe dla otoczenia. Wszyscy mają nadzieję, iż firma o tak wysokich standardach funkcjonowania jak PERN „Przyjaźń” będzie potrafiła zminimalizować (a może wykluczyć całkowicie) wszelkie niedogodności dla otoczenia, czego szczególnie życzymy tym mieszkańcom Miszewka Strzałkowskiego, którym nie przypadła w udziale możliwość sprzedaży gruntów pod inwestycje.
D.K.