Na ulicy Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach działa już kanalizacja sanitarna

Mieszkańcy Borowiczek-Pieniek mieszkający przy ulicy Piastowskiej i ulicach przyległych do niej mogą już podłączać swoje posesje do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Od kilku dni sieć kanalizacyjna już jest dostępna dla użytkowników.

Pierwszym krokiem jest wystąpienie do Urzędu Gminy Słupno z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłącza, następnie należy zlecić uprawnionej osobie wykonanie studzienki zlokalizowanej na swojej działce. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie protokołu powykonawczego przez konserwatora sieci i podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków.
Czynności formalne, o których pisaliśmy powyżej, nie są zbyt skomplikowane i zajmują niewiele czasu. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy za wyżej wymienione formalności jest pani Zofia Szamel.
Spis telefonów w Urzędzie Gminy jest dostępny na naszej stronie: Telefony w Urzędzie Gminy Słupno
D.K.