Relacja z sesji Rady Gminy Słupno

Na piątkowej sesji radni przyjęli bez zmian projekt budżetu na 2014 rok, w zakresie przedstawionym przez Wójta.

Projekt zakłada dochody w łącznej kwocie 37 250 000,00 zł, natomiast wydatki łącznie na kwotę 34 283 497,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5 873 000,00 zł.
Pod nazwą wydatki majątkowe kryją się planowane inwestycje, z których główne to: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mijakowie (500 tys. zł); Budowa świetlic w Barcikowie i Miszewku Strzałkowskim (2 x po 200 tys. zł); Budowa ulic osiedlowych w Słupnie i Nowym Gulczewie (łączna kwota 1,950 mln. zł); zadanie pod nazwą Arkadia Mazowiecka – budowa dróg w Borowiczkach-Pieńkach, Bielinie, Rydzynie, Liszynie do Wykowa    i Słupna (łącznie 1,050 mln. zł) – będzie to zadanie realizowane w ramach większego projektu wspólnie z Miastem Płock, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki z programu spójności. Zadanie to, ze względu na swój szeroki zakres, będzie realizowane przez najbliższych kilka lat.
Wójt poinformował radnych o dobiegającej końca w listopadzie największej i najtrudniejszej technicznie inwestycji w historii gminy, pod nazwą Arkadia Mazowiecka – budowa kanalizacji sanitarnej, obejmującej cztery miejscowości: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo. W ramach podsumowania wójt podziękował radnym, którzy od początku zabiegali o wprowadzenie tego zadania i w momentach trudnych (a przy tym zadaniu ich nie brakowało) okazywali zawsze swoje wsparcie. Przy tej okazji, podziękowania od wójta za ogromny wkład pracy otrzymała również kierownik referatu inwestycji pani Krzysztofa Barszczewska. Radni w osobach przewodniczącej i wiceprzewodniczącego rady nie pozostali dłużni. Wiceprzewodniczący rady Dariusz Kępczyński (który jako pierwszy wystąpił z wnioskiem o budowę kanalizacji w południowej części gminy) przypominając, że od początku o to zadanie zabiegali radni: Elżbieta Kuchta i Zygmunt Majewski, pogratulował wójtowi zaangażowania i wyjątkowej sprawności w doprowadzeniu do skutku pionierskiego przedsięwzięcia.
Prawdopodobnie było to pierwsze na Mazowszu zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj.
Wybudowana sieć kanalizacji ma długość 31,5 km i posiada 22 przepompownie, ścieki tłoczone są do oczyszczalni w Słupnie. Łączny koszt inwestycji 12,3 mln zł netto przy dotacji ok. 9 mln zł.
Redakcja
 

 

Reklamy