Listopadowe posiedzenie Rady Gminy w Słupnie

Na najbliższym posiedzeniu w dniu 15 listopada br. radni będą głosować m.in. nad przyjęciem projektu budżetu na 2014 rok. Podobnie jak w ubiegłych latach

projektowany budżet ma charakter ostrożnych, wyważonych szacunków po stronie dochodów i dostosowanych do nich wydatków. W żargonie jest on nazywany budżetem otwarcia, z założeniem, że w trakcie trwania roku budżetowego będzie zweryfikowany do poziomu realnych dochodów. Taki styl pracy oznacza, iż zaakceptowany przez Radę projekt budżetu będzie określał tylko główne kierunki działania, zwłaszcza po stronie wydatków majątkowych, natomiast część zadań zostanie wprowadzonych do realizacji poprzez korekty budżetu na bieżąco w 2014 roku. Program obrad>>>

Należy pamiętać w tym przypadku, iż rok 2014 będzie szczególnym rokiem. Jest to czas wyborów samorządowych na jesieni. W przypadku naszej gminy będzie to czas przełomowy ze względu na decyzję obecnego wójta Stefana Jakubowskiego (piastuje stanowisko wójta od początku przemian ustrojowych w 1990 roku) o niekandydowaniu w przyszłych wyborach na stanowisko wójta.
Obiecujemy, iż do tego wątku wrócimy w przyszłości, teraz jedynie sygnalizujemy zaistniałą sytuację.
Redakcja
 

 

Reklamy