Czy będzie segregacja śmieci na cmentarzach?

Od momentu wejścia w życie ustawy śmieciowej wciąż żywe są reakcje mieszkańców, szczególnie w przypadku zastosowania rozwiązań ustawowych w nietypowych sprawach. Niewątpliwie zagadnieniem niestandardowym, zapewne też niełatwym do rozwiązania, jest sprawa wywozu śmieci z cmentarzy, zwłaszcza po święcie Wszystkich Świętych.

Na terenie naszej gminy zlokalizowane są trzy cmentarze: w Miszewku Strzałkowskim, Święcieńcu i Słupnie. Zarządcami wszystkich trzech cmentarzy są miejscowe parafie, które we własnym zakresie organizują zbiórkę odpadów i ich wywóz. Oznacza to, iż nasze cmentarze nie są objęte gminnym systemem wywozu śmieci, tak jak indywidualni mieszkańcy, ale to proboszczowie sami organizują gospodarkę odpadami na ich terenie. Prawdopodobnie żaden z proboszczów nie zdecydował się na zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów, mając na uwadze duże trudności natury technicznej i organizacyjnej.
O tym jakie podejście do sprawy wywozu śmieci z cmentarzy można spotkać w różnych miejscowościach pisze m.in. Portal Samorządowy>>> .
D.K.