W poniedziałek 21 października kolejne posiedzenie Rady Gminy

W najbliższy poniedziałek o godz. 9:00 rozpocznie swoje kolejne posiedzenie Rada Gminy w Słupnie.

W programie posiedzenia, obok standardowych, znajdują się punkty dotyczące ustalenia wysokości opłat za wodę i ścieki oraz stawek podatków od nieruchomości na 2014 rok. Porządek obrad oraz projekty uchwał można zobaczyć tutaj>>>.
Tradycyjnie zamieścimy relację z przebiegu obrad.
D.K.