Informacja dla mieszkańców Starego Gulczewa

W poniedziałek 21 października br. w godzinach 8:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawach wody z wodociągu gminnego. Informacja za strona Urzędu Gminy>>>.
D.K.