Szczodrość Ministerstwa Finansów dla gminy Słupno

Ministerstwo Finansów zamieściło prognozę subwencji i udziałów w PIT dla gmin na 2014 rok. Dla gminy Słupno planowane są następujące kwoty:

Subwencja oświatowa w kwocie 4.381.477 zł; udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 37,53%, co stanowi kwotę 8.252.558 zł – jest to kwota redystrybuowanego z budżetu państwa do budżetu gminy podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców naszej gminy.
Natomiast wpłata na część równoważącą tzw. „janosikowe” szacowana jest dla naszej gminy na kwotę 2.237.487 zł.
Szczegółowe zestawienia dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego można znaleźć na Portalu Samorządowym>>>, informacje dotyczące gminy Słupno znajdują się na stronie 14 .
D.K.