Na zieloną Ukrainę – kontrowersyjna wycieczka radnych z gminy Słupno

Jak pisaliśmy w aktualnościach po datą 29.12.2012 radni stosunkiem 8 głosów za i 4 przeciw uchwalili dopłatę  z budżetu gminnego w wysokości 50% do kosztów wycieczki w 2013 roku (dla radnych i sołtysów).

Jak się dowiedzieliśmy, wycieczka rozpocznie się 30 maja i potrwa do 2 czerwca. Kierunkiem wyjazdu jest tym razem Kijów i kilka innych miejscowości na Ukrainie.
Dla porządku podajemy, iż przeciw dofinansowaniu dla radnych z budżetu gminnego głosowali: Elżbieta Kuchta, Andrzej Dzięgielewski, Lech Doliński, Dariusz Kępczyński, 2 radnych wstrzymało się od głosu, radny Zbigniew Dziecinny był nieobecny.
D.K.