Relacja z sesji

Na piątkowej Sesji Rady Gminy w Słupnie radni głosowali nad standardowymi uchwałami takimi jak: zmiana (drobna) w Uchwale Budżetowej na 2013 rok i zmiana WPF, czy nadanie nazw dla nowych ulic. Jedynym akcentem, odbiegającym od rutynowych głosowań, były tym razem relacje z posiedzeń komisji rady.

Przedstawiciele komisji oświatowej (przewodniczący Zbigniew Dziecinny i radny Dariusz Kępczyński) poinformowali pozostałych radnych o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych naszej gminy  i perspektywach na nowy rok szkolny. Po spotkaniu członków komisji z dyrektorami szkół i przedszkola gminnego, poinformowano o zamiarze uruchomienia oddziału zamiejscowego przedszkola ze Słupna w miejscowości Liszyno, w części pomieszczeń wydzielonych z budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie. Działanie to ma głównie  na celu zachęcenie rodziców do powierzenie swoich pociech placówkom oświatowym   z naszej gminy, na wszystkich trzech szczeblach oświatowych, czyli począwszy od przedszkola poprzez szkoły podstawowe do gimnazjum. Jest to odpowiedź na migrację uczniów z okręgu SP Liszyno do szkół miejskich. Oddział przedszkola w Liszynie będzie posiadał ten sam standard obsługi jak macierzysta placówka w Słupnie, natomiast będzie ulokowany bliżej mieszkańców południowej części gminy. Do tej pory rodzice zgłosili chęć zapisania łącznie piętnaściorga dzieci do oddziału przedszkolnego w Liszynie.Za rok planuje się podjęcie identycznej inicjatywy na bazie budynku SP Święcieniec.Ponadto, w związku z przepełnieniem SP Słupno podjęto decyzję o ścisłym przestrzeganiu, przy zapisie do szkół podstawowych, podziału na obręby szkolne. W praktyce będzie to oznaczać, iż dyrektor SP Słupno, w przypadku osiągnięcia w pierwszych klasach optymalnej ilości uczniów, nie będzie przyjmował dzieci z sąsiednich obrębów szkolnych: Liszyno i Święcieniec. Takie rozwiązanie ma przede wszystkim na względzie dobro uczniów, którzy w przepełnionych klasach mają obniżony komfort nauki. Drugim efektem będzie lepsze zapełnienie pozostałych dwóch szkół podstawowych (Liszyno i Święcieniec), które mają małą ilość dzieci pomimo bardzo dobrych warunków lokalowych, nowoczesnego wyposażenia i równie kompetentnej kadry pedagogicznej.
Przewodniczący Komisji Współpracy z Wójtem, Dariusz Kępczyński poinformował, iż komisji przedstawiona została przez Wójta propozycja sześciu zadań inwestycyjnych na lata 2014-20, dla których gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Będą to zadania: 1) Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki – Bielino – Liszyno do wału w Wykowie, 2) Przebudowa drogi gminnej B-Pieńki (ul. Piastowska) – Liszyno (ul. W.Sikory) – Słupno (ul. Pocztowa) do drogi krajowej 62, 3) Przebudowa ul. Klonowej i budowa ulic w Słupnie: Kalinowej, Kasztanowej, Hiacyntowej, Magnoliowej, Strażackiej, Smoczej, Baśniowej i Żeglarskiej,     4) Budowa dróg w Nowym Gulczewie: Zagłoby, Podbipięty, Sobieskiego, Bohuna, Wiśniowieckiego, Stepowej, Senatorskiej, Ukrytej, Husarskiej, Rucianej i Czarnieckiego, 5) Budowa drogi gminnej w Starym Gulczewie i w Mirosławiu (wraz z budową kanalizacji jako oddzielne zadanie) do drogi krajowej 62, 6) Budowa dróg w Cekanowie: Myśliwska, Huberta, Alberta, Bukowa, Ceglana.
Połączenie kilku ulic w jedno zadanie ma sprzyjać uzyskaniu lepszej punktacji przy ubieganiu się o dofinansowanie.
D.K.