Relacja z sesji rady – głównie o ustawie śmieciowej

Na poniedziałkowym posiedzeniu rady, radni wysłuchali informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi. Prezentację przygotował Związek Gmin Regionu Płockiego, który jak już informowaliśmy, będzie w imieniu członkowskich gmin realizował postanowienia ustawy śmieciowej.

Opłata za odbiór odpadów w gminach obsługiwanych przez związek (m.in. w gminie Słupno) wyniesie:
  • 7 zł/m-c za jedną osobę – dla odpadów segregowanych,
  • 16 zł/m-c za jedną osobę – bez segregacji.
W najbliższym czasie sołtysi w swoich miejscowościach zbiorą od mieszkańców deklaracje, gdzie będzie informacja ile osób zamieszkuje daną posesję. Na tej podstawie będzie naliczana opłata.
Sołtysi za tę pracę otrzymają wynagrodzenie w kwocie 10 zł od deklaracji.
Będzie też możliwe wypełnienie takiej deklaracji poprzez Internet na stronie www.odpady.zgrp.pl .
Ważną informacją jest, iż dotychczasowe umowy z odbiorcami odpadów, każdy mieszkaniec powinien wypowiedzieć ze skutkiem na ostatni dzień czerwca br., gdyż nie wygasają one automatycznie pomimo wejścia w życie nowej ustawy śmieciowej.
W okresie przejściowym, do końca czerwca br., prowadzony będzie odbiór odpadów segregowanych u źródła. Pisaliśmy o tym poniżej, pod datą 31.01.2013.
D.K.