Relacja z sesji Rady Gminy

Na wczorajszej sesji radni m.in. uchwalili Budżet na 2013 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-16. Rada przyjęła również wszystkie uchwały zamieszczone w programie obrad .
Największe kontrowersje powstały podczas głosowania nad Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno. Radny Andrzej Banasiak podniósł kwestię banalności niektórych zapisów szczególnie w paragrafie 15, które jego zdaniem wzbudzają wręcz śmiech. Wtórował mu w tym radny Dariusz Kępczyński

podkreślając, iż lektura tych zapisów również u niego wzbudziła śmiech. Radny Kępczyński stwierdził, iż zdaje sobie sprawę, że zapisy paragrafu 15go są przepisane z innego aktu wyższej rangi (Wojewódzki plan gospodarki odpadami) lecz nie powinny się one znaleźć w Regulaminie a raczej w programach szkolnych i przedszkolnych, wyrabiając właściwe nawyki młodego pokolenia. Na prośbę sołtysów, którzy nie znali treści regulaminu, radny Kępczyński odczytał wybrane punkty, wzbudzając również w tym gronie uśmiechy. Szczególnie rozbawiły wszystkich zapisy zalecające: „prowadzenie notatek na częściowo zużytym papierze,” oraz  „tzw. wtórny obieg czyli wspólne korzystanie z gazet i czasopism,”. Zapis dotyczący wspólnego korzystania z gazet skwitowała, ze stosownym poczuciem humoru, sołtys Starego Gulczewa Lucyna Grączewska, pytając jak w tej sytuacji poradzić sobie z aktualnością programu telewizyjnego? 🙂
Rada ostatecznie przyjęła na prośbę Wójta regulamin w przedstawionej treści, zastrzegając możliwość wniesienia poprawek. Treść przedmiotowego regulaminu jest dostępna >>>tutaj .
Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele: 1) przewoźnika PKS, tłumacząc radnym powody zwiększenia ceny biletów. Nowy cennik jest dostępny >>>tutaj. ; 2) Komisariatu Policji, którzy poinformowali o zamiarze likwidacji Posterunku w Słupnie z dniem 15 stycznia 2013 roku; 3) NZOZ Centrum Medyczne „Rodzina”, którzy podpisali z gminą umowę najmu lokalu przychodni na kolejne 10 lat.
Na zakończenie obrad, radny z Samborza zgłosił wniosek o dofinansowanie w 50% z budżetu gminy planowanej na 2013 rok, kolejnej już wycieczki radnych. Wniosek uzyskał większość, w głosowaniu poparło go 8 radnych, 4 radnych było przeciw (Elżbieta Kuchta, Andrzej Dzięgielewski, Lech Doliński, Dariusz Kępczyński), 2 radnych wstrzymało się od głosu, jeden radny był nieobecny (Zbigniew Dziecinny).
Rodzi się tu następujące pytanie: czy już wszystkie potrzeby mieszkańców gminy zostały zaspokojone w 100%, że radni postanawiają po raz kolejny z pieniędzy gminnych finansować własne fanaberie turystyczne???
D.K.

 

Reklamy