„Stary i nowy kościół parafjalny w Imielnicy”

Artykuł str 1Pod takim tytułem ukazał się artykuł w gazecie „GŁOS MAZOWIECKI” 16 czerwca 1935 roku. Fotokopię tekstu zamieszczamy poniżej, zachęcając do zapoznania się z garścią informacji historycznych, dotyczących kościoła w Imielnicy.
Artykuł str 2

Materiał ze zbiorów Pana Kazimierza Kępczyńskiego