Radni znów chcą dofinansowania do wycieczki – 2 przeciw, 8 za

Tym razem będzie to wycieczka do Budapesztu. 
Na wniosek Radnego z Mirosławia, poddano na ostatniej sesji wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy, wycieczki radnych do Budapesztu. Kwotę dofinansowania  ustalono w wysokości 550 zł/osobę, przy całkowitym koszcie 1100 zł na osobę.

Wniosek poparło 8 radnych. Przeciw było 2 radnych: Elżbieta Kuchta – przewodnicząca rady i Dariusz Kępczyński – wiceprzewodniczący. Wstrzymało się od głosu 3 radnych: Lech Doliński, Andrzej Dzięgielewski, Krzysztof Szałkowski. Dwóch radnych nie głosowało.
 
Idea wycieczek zrodziła się przed kilku laty i była corocznie realizowana na zasadzie wspólnego wyjazdu pracowników urzędu gminy, sołtysów i radnych. Dofinansowanie dla radnych budziło od początku kontrowersje
(pisaliśmy już o tym w informacji z dnia 20.05.2011).
 
Również w tym roku nie obyło się bez dyskusji pomiędzy przeciwnikiem finansowania wycieczek dla radnych Dariuszem Kępczyńskim a zwolennikami tego procederu. Radny Kępczyński przypominał, że radnym przysługuje tylko jeden rodzaj gratyfikacji za pełnioną funkcję społeczną, którym jest dieta radnego, natomiast innego rodzaju gratyfikacje są niedopuszczalne.
 
D.K.

 

Reklamy