Kolejne unijne absurdy

Jak informują media, Unia Europejska grozi Polsce karami za niski współczynnik kanalizacji w skali kraju. Polsce zarzuca się brak realizacji ustaleń przedakcesyjnych, gdzie strona polska zobowiązała się do rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków i wód.
Więcej na portalu samorządowym: 
 
D.K.