Stawki podatków lokalnych na następnej sesji – relacja z posiedzenia Rady

Na wniosek Wójta, zdjęto z poniedziałkowego porządku obrad punkt dotyczący wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok.
 

Rada uchyliła również uchwałę, oddającą w użytkowanie firmie Park Sport Sp. z o.o., gminnych gruntów w Starym Gulczewie.
 
Sporo emocji wywołała debata w temacie realizacji inwestycji pod nazwą Arkadia Mazowiecka, która obejmuje budowę kanalizacji w miejscowościach: Borowiczki-Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo. Radny Kępczyński, relacjonując obrady komisji, której przewodniczy, poddał w wątpliwość prawdziwość informacji na temat zaawansowania prac. Z informacji przekazanej przez Urząd wynikało, iż z planowanych na całe zadanie 11 mln złotych, wydatkowano już ponad 9 milionów, co sugerowało podobne zaawansowanie w wykonanych pracach. Część radnych, Dariusz Kępczyński, Zygmunt Majewski i Elżbieta Kuchta, zakwestionowała te dane, opierając się na obserwowanym przez siebie, dość słabym postępie robót. Kierownik Referatu Inwestycji wyjaśniła, że w trakcie trwania inwestycji, zwiększono jej zakres, co spowoduje wzrost kosztów o ponad 1 milion, oraz że zostały wstrzymane płatności dla wykonawcy, do momentu wykonania przez niego wszystkich uzgodnionych w harmonogramie prac. Radny Kępczyński, w kontekście tej sprawy, zarzucił Wójtowi nierzetelne informowanie radnych, na co Wójt odpowiedział, iż też nie wiedział o tej sprawie (sic!).
 
Redakcja

 

Reklamy