„Janosikowe” na Mazowszu

Sejmik Mazowiecki prowadzi walkę o zmianę ustawy o tzw. „janosikowym”. W 2010 roku Mazowsze zwróciło do budżetu państwa, w ramach „janosikowego”, 940 milionów z własnych dochodów podatkowych. Pieniądze te, zgodnie z ustawą, redystrybuowane są do biedniejszych województw.

Więcej na temat kontrowersji w tej sprawie możemy przeczytać na stronie sejmiku: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,2888,mazowsze-a-janosikowe.html 
 
Podobna sytuacja występuje w Gminie Słupno. W 2010 roku, z tytułu „janosikowego”, Gmina Słupno odprowadziła do budżetu państwa kwotę 2,2 mln złotych, przy własnych dochodach z podatków w kwocie ok. 8 mln.
 
D.K.

 

Reklamy