Interpelacja radnego Andrzeja Banasiaka

Poniżej publikujemy interpelację, naszym zdaniem słuszną, radnego Andrzeja Banasiaka w sprawie publikowania na gminnej stronie intrnetowej, protokołów z posiedzeń Rady Gminy.

D.K.

WÓJT GMINY SŁUPNO

STEFAN JAKUBOWSKI

za pośrednictwem

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY SŁUPNO

ELŻBIETA KUCHTA

 INTERPELACJA

Dotyczy:  Umieszczania protokołów, zapytań, wniosków i interpelacji na   

                  gminnej stronie internetowej.

 

Wnoszę, aby na stronach internetowych naszej gminy zaczęły pojawiać się  

dokumenty w/w.

 

Uzasadnienie:

Zdaję sobie sprawę, że protokoły te są dostępne w Urzędzie Gminy. Jednak wiele mieszkańców nie ma możliwości czasowych, aby w godzinach pracy urzędu  zapoznać się z nimi, dlatego korzystając z dobrodziejstw Internetu, mieszkańcy naszej Gminy bez problemu będą mogli być poinformowani o podejmowanych przez Radę działaniach, co z pewnością przyczyni się do lepszego zrozumienia pracy całej Rady Gminy.

Ponadto lokalna społeczność nie uczestniczy w sesjach choć może. Mieszkańcy chcą  wiedzieć co piszą radni i w jakich sprawach oraz jakie otrzymują odpowiedzi.

Upublicznienie takich informacji nie powinno stanowić problemu. Co prawda uchwały są umieszczane na gminnej stronie internetowej, ale to nie odzwierciedla pracy rady gminy na żywo.

 

Chciałem podkreślić, że chodzi mi tylko o protokoły z posiedzeń sesji, nie komisji.

Mając nadzieję na pomyślne rozpatrzenie mojej interpelacji,

pozostaję z poważaniem

Andrzej Banasiak

Radny Gminy Słupno

 

Reklamy