Skarga na Wójta odrzucona przez Radę

Na posiedzeniu w dniu 29.08, Rada Gminy Słupno odrzuciła skargę na wójta, głosami: 13 za odrzuceniem, 1 wstrzymujący się. Przedmiotem skargi było nadużycie władzy przez Wójta.
D.K.
Reklamy