Kontrowersje wokół informacji o zasięgu zagrożenia powodziowego w Słupnie

Z informacji umieszczonych na jednym z płockich portali wynika, że prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie nadużycia władzy przez wójta i pracowników UG. Dokładnie chodzi o sposób informowania potencjalnych nabywców działek o zasięgu obszaru określanego jako teren zagrożony powodzią.
D.K.
Reklamy